Mitsubishi Materials Corporation

Offices

Corporate Business

Head Office

Marunouchi Nijubashi Building, 3-2-3, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8117

 • +81-3-5252-5200 Representative
 • +81-3-5252-5401 Advanced Products Company (Administration Div. Administration Dept.)
 • +81-3-5252-5380 Metalworking Solutions Company (Administration Div.)
 • +81-3-5252-5357 Metals Company (Planning & Administration Dept.)
 • +81-3-5252-5931 Environment & Energy Business Company (Planning & Administration Dept.)
 • +81-3-5252-5209 Affiliated Corporations Dept.

Innovation Center

1002-14, Mukohyama, Naka-shi, Ibaraki 311-0102

 • +81-29-295-5601

Omiya Branch

1-600, Kitabukuro-cho, Omiya-ku Saitama-shi, Saitama 330-8508

 • +81-48-644-2971

Onahama Branch

15-2, Fukimatsu, Onahama, Iwaki-shi, Fukushima 971-8101

 • +81-246-73-2150

Kitamoto Branch

7-147 Shimoishito, Kitamoto-shi, Saitama 364-0028

 • +81-48-593-0435

Incubation Center

Fuji-Oyama Plant

1400 Suganuma, Oyama-chō, Suntō-gun, Shizuoka 410-1312

 • +81-550-76-3106

Akita Refinery

3-1-18, Barajima, Akita-shi, Akita 010-0065

 • +81-18-862-0700

Saitama Property Management Office

1-600, Kitabukuro-cho, Omiya-ku Saitama-shi, Saitama 330-8508

 • +81-48-641-5111

Osaka Regional Head Office

OAP Tower 28F 1-8-30, Tenmabashi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-6070

 • +81-6-6355-5000

Advanced Products Company

Sakai Plant

3-1-9, Chikkoshinmachi, Nishi-ku, Sakai-shi, Osaka 592-8331

 • +81-72-241-4111

Wakamatsu Plant

128-7, Ohgi-machi, Aizu-wakamatsu City, Fukushima 965-8522

 • +81-242-22-7111

Sambo Plant

8-374, Sambo-cho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka 590-0906

 • +81-72-233-1161

Sanda Plant

12-6, Technopark, Sanda-shi, Hyogo 669-1339

 • +81-79-568-2300

Ceramics Plant

2270 Yokoze Oaza, Yokoze-machi, Chichibu-gun, Saitama 368-8502

 • +81-494-23-7111

Electronic Device R&D Center

2270 Yokoze Oaza, Yokoze-machi, Chichibu-gun, Saitama 368-8502

 • +81-494-23-7111

Yokkaichi Plant

5 Mitacho, Yokkaichi-shi, Mie 510-0841

 • +81-59-345-5191

Metalworking Solutions Company

Machining Technology Center

1-600, Kitabukuro-Cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-8508, Japan

 • +81-48-641-4220

Tsukuba Plant

1511, Furumagi, Joso-shi, Ibaraki 300-2795

 • +81-297-42-1111

Gifu Plant

1528-1, Yokoi, Godo-cho, Anpachi-gun, Gifu 503-2394

 • +81-584-27-4330

Akashi Plant

179-1, Nishioike, Kanagasaki, Uozumi-cho, Akashi-shi, Hyogo 674-0071

 • +81-78-936-1551

Metals Company

Kanda Office

Uchikanda Shibuya Building 9F 2-16-11, Uchikanda, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8338

 • +81-3-5298-3851

Naoshima Smelter & Refinery

4049-1, Naoshima-cho, Kagawa-gun, Kagawa 761-3110

 • +81-87-892-2111

Ikuno Plant

985-1, Kuchiganaya, Ikuno-cho, Asago-shi, Hyogo 679-3301

 • +81-79-679-3111

Environment & Energy Business Company

Tohoku Power Service Station

181-1, Akabuchi Hachimantai Kazuno-shi, Akita 018-5141

 • +81-186-22-4400

Energy Project & Technology Center

1-600, Kitabukuro-cho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-8508

 • +81-48-641-5691

Rokkasho Office

Iyasakadaira-1-5 Obuchi, Rokkasho, Kamikita-gun, Aomori 039-3212

 • +81-175-71-4200

Naka Energy Research Laboratory

1002-14, Mukohyama, Naka-shi, Ibaraki 311-0102

 • +81-29-295-5539

PAGE TOP