DSANR 系列

特 点

●可在各种电源电路中使用。
●部分型号已获得UL、TÜV认证。

形状·尺寸

特性

额定电压 型 号 直流放电开始电压 绝缘阻抗 静电容量
1kHz-6V max.
浪涌耐量
8/20μsec.
AC 125V DSANR-1 500V (400~600) 100MΩmin. DC 100V 2pF max. 1000A
DSANR-2 600V (480~720) DC 250V
DSANR-2A 800V (640~960)
DSANR-2B 1,100V (880~1,320) DC 500V
DSANR-4 2,400V (1,920~2,880)
DSANR-6 3,600V (2,880~4,320)
AC 250V DSANR-3 800V (640~960) DC 250V
DSANR-3A 1,400V (1,120~1,680) DC 500V
DSANR-5 3,000V (2,400~3,600) DC 500V
DSANR-6A 3,600V (2,880~4,320)
DSANR-9 4,000V (3,200~4,800)
DSANR-10B 4,500V (3,600~5,400) DC 1000V
额定电压 型 号 浪涌寿命
8/20μsec.
100A
AC耐电压 UL规格认证产品 EN认证
1)
UL1449
2)
EN62368-1
AC 125V DSANR-1 500 times - -
DSANR-2 - -
DSANR-2A - - -
DSANR-2B - - -
DSANR-4 AC1,000V-1min.
AC 1,200V-3sec.
-
DSANR-6 AC 1,800V-3sec. - -
AC 250V DSANR-3 - -
DSANR-3A - - -
DSANR-5 AC 1,500V-1min.
DSANR-6A AC 1,800V-3sec -
DSANR-9 AC 2,000V-1min. -
DSANR-10B AC 2,000V-1min. -

1): UL Standard UL 1449 File No. E318314

2): TÜV Report No. J9251508

Copyright © Mitsubishi Materials Corporation All Rights Reserved.
>